Show Slovakia - «CONCORD ORCHESTRA»

«CONCORD ORCHESTRA»

S ohľadom na vzniknutú situáciu (oficiálny zákaz hromadných podujatí kultúrnej, spoločenskej, športovej, či inej povahy - vydaný dňa 10.3. 2020) sa aprílový koncert Concord Orchestra presúva na nový termín – 9. september 2020 o 19:00. Miesto konania zostava pôvodne - Eurovia Arena. Všetky vstupenky na pôvodný koncert, ktorý sa mal konať dňa 26. apríla 2020 zostávajú v platnosti. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás! S úctou, SHOW SLOVAKIA

Publikované 2. apríla 2020